amlakmousaei@gmail.com 02532894921

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم
3,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 350,000 تومان
رهن و اجاره

زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم


68 m 2
زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم
3,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم


350 m 2
زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم


1,300 m 2
زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 4,500,000 تومان
رهن و اجاره

زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم


700 m 2
زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم
5,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 900,000 تومان
رهن و اجاره

زمین کشاورزی/واحد صنعتی در منطقه منطقه 4 قم


160 m 2
خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 3,000,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم


350 m 2

5 خوابه
خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,200,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم


75 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم
5,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 700,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم


120 m 2

1 خوابه
خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم
15,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم


90 m 2

1 خوابه
خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 250,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم


60 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم
4,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 350,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم


70 m 2
خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 700,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم


150 m 2

1 خوابه
خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم
3,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 300,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم


75 m 2
خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم
8,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 350,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم


50 m 2

1 خوابه
خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 50,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم


120 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم
5,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه منطقه 4 قم


40 m 2

1 خوابه